Uchwała nr XXVII/233/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 maja 2016zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/233/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 maja 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 25.05.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: 
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.06.2016
  • pozycja w dzienniku: 1896

metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (31 maja 2016, 11:55:10)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 13:09:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 449