Uchwała nr XXII/199/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 lutego 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zmianami) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/199/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lutego 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zmianami) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (1 marca 2016, 08:41:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224