Uchwała nr LVI/493/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 16 października 2014zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zmianami poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379; poz. 1072), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVI/493/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 16 października 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zmianami poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379; poz. 1072), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 16.10.2014
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2015
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LV/481/14 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 22.10.2014
  • pozycja w dzienniku: 2896

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (20 października 2014, 08:41:23)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 15:22:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1451