Uchwała nr LV/483/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 września 2014zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.Na podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz.1232, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, poz. 888 z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/483/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 września 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.

Na podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz.1232, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, poz. 888 z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (103kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 24.09.2014
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr V/49/11 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 30.09.2014
  • pozycja w dzienniku: 2610

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (29 września 2014, 09:19:34)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 10:39:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 874