Uchwała nr XL/369/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 września 2013zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/369/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 września 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (14 października 2013, 08:19:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312