Uchwała nr XXVI/253/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2012zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowegoNa podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191 poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz.917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXVI/253/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191 poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz.917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się , co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (8 października 2012, 10:27:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443