Uchwała nr XX/170/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 marca 2012zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowegoNa podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koronowie oraz Komisją Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/170/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 marca 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koronowie oraz Komisją Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 926 z dnia 2012-04-17

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (3 kwietnia 2012, 12:21:04)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (21 sierpnia 2012, 14:52:00)
Zmieniono: dodano pozycję w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1102