Uchwała nr XIII/110/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 września 2011w sprawie Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 17 pkt 11, art. 50 ust .6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, z 2009 r. Nr 65 poz. 554, z 2010 r. Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIII/110/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 września 2011


w sprawie Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 17 pkt 11, art. 50 ust .6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, z 2009 r. Nr 65 poz. 554, z 2010 r. Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622) Rada Miejska uchwala, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (8 listopada 2011, 08:56:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4531