Uchwała nr XI/86/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 19 sierpnia 2011w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i 146, nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777), art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21,poz. 112 ze zm. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) na wniosek Burmistrza Koronowa Rada Miejska w Koronowie uchwala co, następuje:

Uchwała nr XI/86/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 sierpnia 2011


w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i 146, nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777), art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21,poz. 112 ze zm. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) na wniosek Burmistrza Koronowa Rada Miejska w Koronowie uchwala co, następuje:


metryczka


Opublikował: Adela Rojek (23 sierpnia 2011, 11:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1539