Uchwała nr XXXIII/437/01Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 listopada 2001w sprawie wysokości opłat za wodę pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXIII/437/01
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 listopada 2001


w sprawie wysokości opłat za wodę pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (21 lipca 2008, 09:30:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1532