Uchwała nr XXXIII/440/01Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 listopada 2001w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzaniaNa podstawie art. 18 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Nr 13 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Wojewody Bydgoskiego Nr 18 poz. 133) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)

Uchwała nr XXXIII/440/01
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 listopada 2001


w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania

Na podstawie art. 18 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Nr 13 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Wojewody Bydgoskiego Nr 18 poz. 133) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (21 lipca 2008, 09:12:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1709