Uchwała nr LX/509/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 czerwca 2022w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2021 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.559 ze zm.), art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 poz. 663 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LX/509/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 czerwca 2022


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.559 ze zm.), art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 poz. 663 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (5272kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 29.06.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 12:10:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67