Uchwała nr XXXI/265/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 października 2020zmieniająca Uchwałę Nr XXX/256/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 77 pkt 7, 8 i 16 oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 282 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XVIII/161/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 6850 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/265/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 października 2020


zmieniająca Uchwałę Nr XXX/256/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 77 pkt 7, 8 i 16 oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 282 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XVIII/161/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 6850 ) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 28.10.2020
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Kategorie tematyczne: KULTURA I NAUKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXX/256/20 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (2 listopada 2020, 12:45:36)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 12:33:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255