Uchwała nr XXIII/199/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 18 marca 2020w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020” Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 122 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/199/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 18 marca 2020


w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 122 ze zm.), uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (15 maja 2020, 10:30:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307