Uchwała nr XVIII/156/19RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 28 listopada 2019w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, który znajduje się w hali sportowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 Koronowo w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. , Nr 147, poz. 2539) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVIII/156/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, który znajduje się w hali sportowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 Koronowo w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. , Nr 147, poz. 2539) uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (10 grudnia 2019, 13:14:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196