Uchwała nr XVIII/153/19RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 28 listopada 2019w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 tj.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/153/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 tj.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (10 grudnia 2019, 12:54:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634