Uchwała nr IV/32/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm: Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje

Uchwała nr IV/32/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm: Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje


treść uchwały (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (31 grudnia 2018, 12:11:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727