Uchwała nr LXXVI/619/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 17 października 2018w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXVI/619/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 17 października 2018


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), uchwala się, co następuje:


treść uchwały (740kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (23 października 2018, 09:29:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466