Uchwała nr LXXVI/611/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 17 października 2018w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 5 ustawy z dnia 4 września 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXVI/611/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 17 października 2018


w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 5 ustawy z dnia 4 września 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (82kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (23 października 2018, 08:11:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566