Uchwała nr LXXII/595/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 sierpnia 2018w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 12 § 4, § 5 i § 10 – 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w spawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r., poz. 1561) na wniosek Burmistrza Koronowa, Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXXII/595/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 12 § 4, § 5 i § 10 – 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w spawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r., poz. 1561) na wniosek Burmistrza Koronowa, Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


treść uchwały (173kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 sierpnia 2018, 13:32:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432