Uchwała nr LXXII/590/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 sierpnia 2018w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 21 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXII/590/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 21 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (416kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 28.08.2018
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: POLITYKA MIESZKANIOWA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LVII/607/10 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała unieważniająca: Uchwała nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.09.2018
  • pozycja w dzienniku: 4280

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 sierpnia 2018, 11:26:57)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 12:03:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144