Uchwała nr LXXII/594/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 sierpnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Koronowo Na podstawie art. 3 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 130) uchwala się, co nastepuje:

Uchwała nr LXXII/594/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Koronowo

Na podstawie art. 3 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 130) uchwala się, co nastepuje:


LXXII-594-18.pdf (123kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 sierpnia 2018, 09:26:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454