Uchwała nr LXXII/591/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 sierpnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022". Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LXXII/591/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (42kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 28.08.2018
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: POLITYKA MIESZKANIOWA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.09.2018
  • pozycja w dzienniku: 4281

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 sierpnia 2018, 09:00:50)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 14:07:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 561