Uchwała nr LXXII/589/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 sierpnia 2018w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Koronowo na rzecz właścicieli lokali, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 3a, art. 68 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 3 i art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXII/589/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 sierpnia 2018


w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Koronowo na rzecz właścicieli lokali, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 3a, art. 68 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 3 i art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 sierpnia 2018, 08:58:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336