Uchwała nr LXVIII/569/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 czerwca 2018w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Koronowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVIII/569/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Koronowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 czerwca 2018, 15:07:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610