Uchwała nr LXVIII/567/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 czerwca 2018w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVIII/567/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 czerwca 2018, 15:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383