Uchwała nr LXVIII/564/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 czerwca 2018zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1840 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVIII/564/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1840 ze zm.), uchwala się, co następuje:


treść uchwały (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 czerwca 2018, 14:52:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453