Uchwała nr LXVI/548/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 maja 2018w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarza komunalnego w Koronowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVI/548/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 maja 2018


w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarza komunalnego w Koronowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 30.05.2018
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXX/257/20 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.06.2018
  • pozycja w dzienniku: 3046

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 czerwca 2018, 08:10:06)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 13:25:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406