Uchwała nr LXIV/532/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 kwietnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruNa podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1785 ze zm.) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz.800), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXIV/532/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1785 ze zm.) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz.800), uchwala się, co następuje:


treść uchwały (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 kwietnia 2018, 08:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575