Uchwała nr LXII/519/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 marca 2018w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018 Na podstawie 18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym ( Dz.  U. z  2017, poz.  1875 ze zm.), w  związku z  art.  11a ust.  1-3a ustawy z  dnia 21  sierpnia 1997  r. o  ochronie zwierząt (j.t. Dz.  U. z  2017 r., poz. 1840), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXII/519/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 marca 2018


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018

Na podstawie 18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym ( Dz.  U. z  2017, poz.  1875 ze zm.), w  związku z  art.  11a ust.  1-3a ustawy z  dnia 21  sierpnia 1997  r. o  ochronie zwierząt (j.t. Dz.  U. z  2017 r., poz. 1840), uchwala się, co następuje:


treść uchwały (225kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (29 marca 2018, 14:12:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 898