Uchwała nr LXII/517/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 marca 2018w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089, z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Burmistrza Koronowa, Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXII/517/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 marca 2018


w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089, z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Burmistrza Koronowa, Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


treść uchwały (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (29 marca 2018, 14:05:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296