Uchwała nr LX/509/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 lutego 2018w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LX/509/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (103kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 28.02.2018
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XLVIII/419/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. akt II SA/Bd 1361/21
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXXIV/388/09 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 08.03.2018
  • pozycja w dzienniku: 1224

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (2 marca 2018, 08:04:11)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (18 marca 2022, 07:52:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 847