Uchwała nr LX/507/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 lutego 2018zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.2136 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LX/507/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.2136 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (103kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 28.02.2018
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 08.03.2018
  • pozycja w dzienniku: 1222

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (2 marca 2018, 07:58:28)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 13:29:27)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341