Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 12 (z 12)

Skład, plan pracy i sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej
rejestr zmian informacji

dodano plan pracy na 2010 rok
Data: 2010-02-08 09:39:33
Autor: Maria Klapczyńska
zmiana składu
Data: 2009-12-22 15:22:40
Autor: Maria Klapczyńska
uaktualniono skład
Data: 2009-01-08 12:08:56
Autor: Maria Klapczyńska
dodano plan pracy
Data: 2009-01-08 12:04:03
Autor: Maria Klapczyńska
korekta techniczna
Data: 2008-04-02 15:01:09
Autor: Maria Klapczyńska
korekta techniczna
Data: 2008-04-02 15:01:05
Autor: Maria Klapczyńska
dodano plan pracy na 2008 rok
Data: 2008-01-04 11:53:25
Autor: Maria Klapczyńska
doadno paln pracy i sparwozdania
Data: 2007-09-10 10:22:22
Autor: Adela Rojek
poprawiono układ graficzny
Data: 2007-09-10 10:21:49
Autor: Adela Rojek
dodano sprawozdanie z pracy komisji
Data: 2007-09-10 10:16:29
Autor: Adela Rojek
Dodan plan pracy Komisji
Data: 2007-01-08 14:26:04
Autor: Adela Rojek
Dodano pozycję
Data: 2006-12-21 09:44:46
Autor: Adela Rojek
Zmiany o pozycjach 1 - 12 (z 12)

powrót do informacji »