Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 18 (z 18)

Budżet Gminy na rok 2006
rejestr zmian informacji

uzupełniono dane
Data: 2007-05-09 12:52:27
Autor: Adela Rojek
poprawiono błąd
Data: 2007-05-09 12:52:09
Autor: Adela Rojek
uzupełniono brakujące dane
Data: 2007-05-09 12:40:41
Autor: Adela Rojek
uzupełniono dane
Data: 2007-05-09 12:35:31
Autor: Adela Rojek
uzupełniono dane
Data: 2007-05-09 12:34:05
Autor: Adela Rojek
uzupełniono dane
Data: 2007-05-09 12:32:36
Autor: Adela Rojek
poprawiono błąd
Data: 2007-05-09 12:14:18
Autor: Adela Rojek
Dodano link do uchwały zmieniającej budżet (Uchwała nr XLVI/530/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2006)
Data: 2006-10-06 08:59:07
Autor: Michał Szałkowski
dodano link do Uchwały nr XLIV/505/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006, Uchwały nr XLV/520/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2006 oraz Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-24/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Data: 2006-09-07 13:32:36
Autor: Michał Szałkowski
dodano link do Zarządzenia Burmistrza Nr KO/0151-20/06 z dnia 30 marca 2006 r. oraz Uchwały nr XLII/484/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2006
Data: 2006-05-08 10:05:06
Autor: Michał Szałkowski
poprawiono błąd w adresie URL
Data: 2006-05-08 10:03:56
Autor: Michał Szałkowski
poprawiono błąd w adresie internetowym (URL)
Data: 2006-05-08 10:00:43
Autor: Michał Szałkowski
usunięto dodany omyłkowo link do kart usług
Data: 2006-04-12 12:19:07
Autor: Michał Szałkowski
dodano karty usług (USC)
Data: 2006-04-12 12:17:01
Autor: Michał Szałkowski
dodano link do Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-14/06 z dnia 28 lutego 2006 r.
Data: 2006-04-12 11:31:06
Autor: Michał Szałkowski
poprawiono adres linku
Data: 2006-04-12 11:30:12
Autor: Michał Szałkowski
poprawiono adres linku
Data: 2006-04-12 11:29:54
Autor: Michał Szałkowski
dodano link do Uchwały nr XLI/473/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 marca 2006
Data: 2006-04-06 13:19:09
Autor: Michał Szałkowski
Zmiany o pozycjach 1 - 18 (z 18)

powrót do informacji »