Uchwały MKW w Koronowie

Uchwały MKW w Koronowie

Uchwała nr 8 MKW w Koronowie w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na 01.10.2017 r.

Uchwała nr 8 MKW w Koronowie w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na 01.10.2017 r. [...]

Uchwała nr 7 MKW w Koronowie w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na 01.10.2017 r.

Uchwała nr 7 MKW w Koronowie w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie, zarządzonych na 01.10.2017 r. [...]

Uchwała nr 6 MKW w Koronowie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na 01.10.2017 r.

Uchwała nr 6 MKW w Koronowie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na 01.10.2017 r. [...]

Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koronowie z dnia 4 września do 2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie, zarządzonych na dzień 01.10.2017 r.

Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koronowie z dnia 4 września do  2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie, zarządzonych na dzień [...]

Uchwała nr 4 w sprawie planu pracy MKW w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 01.10.2017 r.

Uchwała nr 4 w sprawie planu pracy MKW w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 01.10.2017 r. [...]

Uchwała nr 3 w sprawie określenia składu i pełnionych dyżurów MKW w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 01.10.2017 r.

Uchwała nr 3 w sprawie określenia składu i pełnionych dyżurów MKW w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 01.10.2017 r. [...]

Uchwała nr 2 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego MKW w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 01.10.2017 r.

Uchwała nr 2 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego MKW w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 01.10.2017 r. [...]

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego MKW w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 01.10.2017 r.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego MKW w Koronowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzonych na dzień 01.10.2017 r. [...]

metryczka