NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/368/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 maja 2017w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, ze zm. poz. 1579, poz.1948, z 2017 poz. 730) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 744) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/368/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 maja 2017


w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, ze zm. poz. 1579, poz.1948, z 2017 poz. 730) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 744) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (5 czerwca 2017, 13:30:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503