NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/353/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 kwietnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIV/353/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 kwietnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (4 maja 2017, 09:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399