NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/108/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 lipca 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (31 lipca 2015, 10:36:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000