NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/78/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 kwietnia 2015w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, ze zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014 roku poz.379, poz.1072 ) oraz art.13b ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.460, na wniosek Burmistrza Koronowa, po uzyskaniu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, będącego zarządcą dróg gminnych Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/78/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015


w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, ze zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014 roku poz.379, poz.1072 ) oraz art.13b ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.460, na wniosek Burmistrza Koronowa, po uzyskaniu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, będącego zarządcą dróg gminnych Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (4 maja 2015, 14:14:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580