NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/75/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 kwietnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122 ), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/75/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122 ), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (83kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.04.2015
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.05.2015
  • pozycja w dzienniku: 1525

metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (4 maja 2015, 13:53:43)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 07:40:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 834