NULL string(0) ""

Uchwała nr VII/58/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 marca 2015w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie.Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 - 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/58/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 marca 2015


w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 - 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (113kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 25.03.2015
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXIII/266/08 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XIII/128/07 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LXVIII/582/22 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: brak
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (30 marca 2015, 13:29:40)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (8 grudnia 2022, 14:51:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 684