NULL string(0) ""

Uchwała nr V/41/15Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłatNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, ze zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014 roku poz.379, poz.1072 ) oraz art.13b ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.260, zmiana: poz.843, poz.1446, poz.1543, Dz. U. z 2014 roku, poz.659, poz.1310) na wniosek Burmistrza Koronowa, po uzyskaniu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, będącego zarządcą dróg gminnych Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr V/41/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, ze zm. Dz. U. z 2013 roku poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014 roku poz.379, poz.1072 ) oraz art.13b ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.260, zmiana: poz.843, poz.1446, poz.1543, Dz. U. z 2014 roku, poz.659, poz.1310) na wniosek Burmistrza Koronowa, po uzyskaniu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, będącego zarządcą dróg gminnych Rada Miejska uchwala, co następuje:
metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (17 lutego 2015, 10:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 763