NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/266/08Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 sierpnia 2008zmieniająca Uchwałę Nr XIII/128/07 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w KoronowieNa podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800, zm. z 2002 r. Nr 14 poz.138, z 2003 r. Nr 33 poz. 280)

Uchwała nr XXIII/266/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 sierpnia 2008


zmieniająca Uchwałę Nr XIII/128/07 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800, zm. z 2002 r. Nr 14 poz.138, z 2003 r. Nr 33 poz. 280)


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (103kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 27.08.2008
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XIII/128/07 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: brak
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (15 września 2008, 09:11:13)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (8 grudnia 2022, 14:57:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1280