NULL string(0) ""

Uchwała nr LXVIII/582/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 listopada 2022w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie.Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVIII/582/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 listopada 2022


w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (307kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.11.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 09.12.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.6876

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (8 grudnia 2022, 13:48:00)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (2 lutego 2023, 13:25:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 996