2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2022  z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (5 kwietnia 2022)
Opublikował: Beata Kolasińska (6 kwietnia 2022, 16:23:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065