2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie:powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie
-nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
-kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
-podtrzymywania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (17 lutego 2022)
Opublikował: Beata Kolasińska (17 lutego 2022, 15:17:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546