2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiot9om wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (22 lutego 2016)
Opublikował: Aneta Babińska (23 lutego 2016, 13:49:35)

Ostatnia zmiana: Aneta Babińska (23 lutego 2016, 14:13:26)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 783