Informacje z przebiegu wykonania budżetu

Informacje z przebiegu wykonania budżetu

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2017

obejmująca: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2017, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 roku; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek [...]

metryczka