OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wąskotorowej 4 w Koronowie
 

Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni  30 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności, znajdujący się na parterze budynku hali sportowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodnokanalizacyjną. Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna posiada odrębne liczniki. Okres najmu od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.
Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 5,80 zł./m² netto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. Do wysokości czynszu doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Na najemcy ciążyć będzie opłata od nieruchomości zgodnie z art.3 ust.1pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2014 poz. 849 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2013 poz.1381 z póź.zm.).
Pisemne oferty z podaną ceną oraz koncepcją prowadzenia działalności należy składać do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 9.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „przetarg” w sekretariacie MGOSiR w Koronowie ul. Wąskotorowa 4, pok. nr 4.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Wszelkie inne sprawy regulować będzie podpisana umowa między najmującym a wynajmującym.
Bliższych informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4 lub telefonicznie pod nr 785-903-203.
Otwarcie ofert nastąpi dnia  10 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie MGOSiR.
 
Koronowo, dnia 02.02.2015r.
                                                  
                                                   Zatwierdził:            
                                        Dyrektor MGOSiR w Koronowie                                                  
                                                   Maciej Makowski

 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Jędrzejczak (2 lutego 2015)
Opublikował: Ewa Tomasik (2 lutego 2015, 15:11:48)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1103